Om Sesamcontainer

Sesam™

Sesam™ är en patenterad och mönsterskyddad bottentömmande container, som passar bra även för tungt avfall. Sesam™ är en avfallscontainer som manövreras helt inifrån trucken, vilket minimerar arbetsskador.

Jämför Sesam™ med en traditionell tippcontainer.

  • Sesam™ bottentömmande container töms enkelt och snabbt genom delning av truckens gafflar
  • Sesam™ container hanteras utan att truckföraren behöver stiga ur trucken
  • Sesam™ container töms oavsett var avfallet har sin tyngdpunkt
  • Sesam™ container innebär bättre arbetsförhållanden för truckföraren
  • Sesam™ container utan hjul kan hanteras med handtruck
  • Sesam™ container kan tömmas även om avfallsbehållaren är utrustad med lock eller nät
  • Sesam™ container kan utrustas med fack för cirka 40 liter vätska
  • Sesam™ container kan enkelt anpassas för just era behov. Ring för information

Patent

Patent nr. SE 9202410-8 * Patent nr. SE 9601968-2
Mönster nr 50 011 * W094/04444 * PCT/SE93/00703 * PCT/SE/97/00841
Patentsök. nr. 9203946-0 * Mönster nr. 54872

Truckförarens arbetsmiljö

Tömmer man en tippcontainer är det viktigt att man inte har något tungt på botten. Containern kommer inte att tippa utan hjälp utifrån. Avfallet i en Sesamcontainer trillar ut i behållarens botten oavsett var avfallet ligger när man särar på gafflarna. Truckföraren behöver aldrig stiga ut containern och risken för arbetsskador minimeras.

Ekonomi

En Sesam container är helt rektangulär och rymmer cirka 40% mer på samma yta som en tippcontainer. Färre tömningar innebär mindre kostnader.