För truck med gaffelspridning

Sesam™

är en patenterad och mönsterskyddad bottentömmande container, som passar bra även för tungt avfall. Sesam™ är en avfallscontainer som manövreras helt inifrån trucken, vilket minimerar arbetsskador.

Jämför Sesam™ med en traditionell tippcontainer

  • Sesam™ bottentömmande container töms enkelt och snabbt genom delning av truckens gafflar
  • Sesam™ container hanteras utan att truckföraren behöver stiga ur trucken
  • Sesam™ container töms oavsett var avfallet har sin tyngdpunkt
  • Sesam™ container innebär bättre arbetsförhållanden för truckföraren
  • Sesam™ container utan hjul kan hanteras med handtruck
  • Sesam™ container kan tömmas även om avfallsbehållaren är utrustad med lock eller nät
  • Sesam™ container kan utrustas med fack för cirka 40 liter vätska
  • Sesam™ container kan enkelt anpassas för just era behov. Ring för informationBroschyr

Produced by Mecs