Rationell avfallshantering

För truck med gaffelspridning.

SESAM kan hämtas från två håll.
Rationell transport.
Tömning av SESAM sker utan att föraren behöver lämna trucken.
Ordspråk
Bättre lyss till den sträng som brast än aldrig spänna en båge.