Rationell avfallshantering

För truck med gaffelspridning.

SESAM kan hämtas från två håll.
Rationell transport.
Tömning av SESAM sker utan att föraren behöver lämna trucken.